ការបញ្ជាក់ក្បាលស៊េរី Epson I3200

ទំនៀមទម្លាប់ជាច្រើនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីក្បាលស៊េរីថ្មីអេហ្វអឹមអឹមអឹម ៣០០ ថ្មី។

ឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតរូបភាពសម្រាប់អ្នកសង្ឃឹមថាអ្នកអាចដឹងកាន់តែច្បាស់

I3200-A1U1E1-cn-20210514-1

I3200-3


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ឧសភា -១២-២០២១