ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អានហ៊ួយធីងឌីជីថលបច្ចេកវិទ្យាតិចខូអិលធីឌី

logo

អ៊ីមែល៖ irena@big-color.com

ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ៥៥៣-៥៨៦៣២៧៥

ម៉ោង៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ៈ ៨ ព្រឹកដល់ ៥ ល្ងាច, ច័ន្ទដាយៈបិទ

អាស័យដ្ឋានៈផ្លូវហ្វាំងជីងចំនួន ១០ ស្រុកជីជៀងខេត្តវូហ៊ូខេត្តអានហួយប្រទេសចិន

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង